Общество

Мерки за недопускане на пожари през зимата

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик От 01.11.2019 г. до 02.12.2019 г. на територията на област Пазарджик са възникнали  6 пожара без преки материални загуби (запалени комини) и 1 брой с преки материални загуби. Причините за тяхното възникване се коренят в неправилна експлоатация и техническа неизправност на отоплителни и нагревателни уреди. В тази връзка от РДПБЗН-Пазарджик информираме гражданите за основните мерки за безопасност през отоплителния сезон.Мерки за недопускане на пожари през есенно-зимния отоплителен сезон

Бъдете внимателни и не забравяйте включени електрическите уреди, след като вече сте свършили работа с тях! Особено ако ви предстой да излизате някъде.

Не забравяйте, че електрическата инсталация има определен капацитет. Ако тя бъде претоварена, рискувате да предизвикате късо съединение.

Ако ви се налага да сушите дрехи и за това използвате печката, рискувате да предизвикате пожар.

Добре е да монтирате печката си върху негорима подложка, чиято площ да излиза най-малко 50 см пред нея. Не забравяйте и да държите вратичките винаги плътно затворени.

Специално внимание трябва да обърнете на комина и кюнците на печката с твърдо или течно гориво. Коминът трябва да е почистен от сажди, поради опасност от самозапалване.

Не забравяйте, разпалването на печките с горими течности – спирт, бензин, нафта, газ и съхраняването им крие опасност освен от пожар още и от експлозия. За вашата и на близките ви безопасност е добре да не съхранявате такива вещества в дома си.

Газовите уреди да не се монтират в мазета и други по-ниски от околния терен помещения. Не подгрявайте бутилките с газ. Най-безопасно място за съхранение на бутилките е шкаф на балкона.

Ако ви се наложи да оставите болен, възрастен или трудно подвижен близък за дълго сам в къщи, помолете съсед да го наглежда. Дайте му телефон, обяснете му как да потърси помощ при нужда.

 

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

Запазете самообладание! Не изпадайте в паника, тя само ще ви навреди. Сигнализирайте незабавно на телефон 112, като посочите точния си адрес, какво гори, кой се обажда и от къде.

Излезте от дома си по най-късия път. Ако стаята или стълбището са изпълнени с дим, движете се приведени към пода, покрай стената.

Ако не можете да избягате, скрийте се в банята, затворете врата и пуснете студен душ да тече.

Коментари