Институции Общество

МБАЛ – Пазарджик предвижда продажбата на четири сгради

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Четири опасни сгради, които са в окаян вид от години и за които МБАЛ-Пазарджик плаща данъци, се предвижда да бъдат продадени. Това обяви   на специална пресконференция изпълнителният   директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов. Бившият кухненски блок, който от 25-години не функционира, се налага да бъде охранявана заради влизането на хора в помещенията. Сградата е опасна и  е възможно там да се случат инциденти. Трябва да я  пазим да не влизат външни  лица, обясни д-р Темнилов. Той разкри, че данъчната оценка на имота е  около 950 хил. лв . За него се плащат  данък сгради и застраховка. Тази сграда носи само тежести на болницата. На 10 май 2019г.   Общото събрание на  акционерите взима решение сградата да бъде отдадена под наем. Потенциални наематели констатират, че за да може да се използва в нея трябва да се инвестират 700-800 хиляди лева, за да се развива дейност.

Сградите на бившата детска клиника също над 10 години  тънат в разруха. На заседанието на акционерите на 10 май миналата година, е предложено имотите да бъдат продадени, но предложението в частта за разходване на средствата от продажбата не  се приема, тъй като  не съдържа конкретна информация за  какво ще се използват.   Тези имоти обаче също носят само тежести на дружеството, заяви   д-р Темнилов. За тях има становище  от инженер-конструктор и е издадено предписание да се предприемат мерки за обезопасяване на сградите. Получено е и писмо от Здравното министерство от 18 февруари 2020г, в което е посочено , че при неефективно разходване на средства за неоперативни активи на дружеството, се носи съответната наказателна отговорност. На предстоящото  Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Пазарджик  трябва да бъде гласувано дали имотите да бъдат продадени. Процедурата по продажбата няма да се извършва от лечебното заведение. Това е от  компетентността на Агенцията за публичните предприятия и контрол и се извършва след решение на Министерски съвет. Още миналата година е получено писмо от  Здравното министерство, с което се указва на  всички търговски дружества, които имат  неоперативни имоти, които са в тежест и носят загуби да бъдат предложени за продажба.   Средствата от продажбите ще се предоставят  на  МБАЛ – Пазарджик,  след обосновка за какво ще се изразходват.  Д-р Темнилов коментира, че на мястото на бившето детско отделение, е възможно да бъде изграден жилищен комплекс, а болницата да  получи  апартаменти в него,  които  да бъдат предоставени  на специалисти, които идват да работят в нея от други  градове.

Сградата на бившата пералня  на болницата   пустее от  десетки години. Тя  също ще се предложи за продажба , а  данъчната и  оценка е  над  378 хил. лв.  Ръководството на лечебното заведение  планира  в района да бъде изграден   парк , за  което  ще се търси съдействие и от  11-те общини, които  са акционери в  МБАЛ-Пазарджик АД ,заяви д-р Темнилов. Той изрази очакванията си да получи подкрепа и всички общински ръководства да  помогнат за облагородяване на това пространство.

Предстои  да бъде избран независим оценител, който за   изготви  пазарните оценки на имотите.

Коментари