Общество

МБАЛ Велинград: Спекулация е, че сме отказали прием на пациентка

Написано от ПЗИНФО

Във връзка с появилите се в публичното пространство неверни твърдения, че в МБАЛ – Велинград е отказан прием на пациент, категорично заявяваме, че това е опит за спекулация. Извиняваме се за възникналото недоразумение, но ние лекуваме всички пациенти съобразно нашия капацитет и компетентност, в рамките на възможностите ни.
Когато преценим, че даден пациент се нуждае от лечение в по-висок клас болница, същият бива превеждан в лечебно заведение от по-горно ниво. Такъв е случаят и с пациентката от гр. Сърница. На нея не е отказан прием в МБАЛ – Велинград, а предвид сериозността на заболяванията- сърдечни и белодробни, е направен опит за хоспитализация в по-висок клас болница.
За съжаление, това не е било възможно към дадения момент и жената бива настанена за лечение в МБАЛ – Велинград. За нея се полагат всички необходими медицински грижи, но след проведеното експертно обсъждане, продължаваме да отстояваме мнението, че пациентката се нуждае от лечение в здравно заведение с по-висока степен на компетенция.
Твърденията, че в МБАЛ – ВЕЛИНГРАД се отказва прием на пациенти с КОВИД-19 са неверни и спекулативни. Държим да подчертаем, че в КОВИД- Отделението имаме настанени четирима пациенти, от които трима са от гр. Сърница.
В Изолатора своите изследвания чакат още петима пациенти. За всички се полагат професионални и адекватни медицински грижи. Няма пациент, който да е лишен от правото на прием при нас, ако здравословното му състояние го изисква, но като малка общинска болница, когато не ни достига ресурс или компетентност, превеждаме пациентите в по-големи лечебни заведения, с цел оказване на по-специализирана помощ!

Коментари