Институции

Мая Манолова беше в Пазарджик

„Като омбудсман имам специални задължения към уязвимите групи от обществото и те могат да разчитат на моята подкрепа. Огромните ми притеснения са, че правата на хората с увреждания се неглижират, че средствата за тях буквално изтичат и не достигат до тези, които имат нужда, че се раздават малки суми на калпак, а не според индивидуалните потребности.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова днес при посещението си в Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Пазарджик, където беше по покана на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

Центърът е първият у нас от подобен тим, изграден през 1996 година. Манолова подчерта, че в него са създадени добри практики, които могат да бъдат приложени в предстоящата реформа на политиките за хората с увреждания. Тя беше категорична, че ще се бори докрай никой да не противопоставя едни хора с увреждания срещу други. 

Омбудсманът запозна присъстващите с изготвения от екипа й проект на Закон за личната помощ, съвместно с майки на деца с увреждания, но отбеляза, че ще работи и по другите два проекта – на Закон за хората с увреждания и на Закон за социалните услуги, като целта е приемането им от Народното събрание в разумни срокове,  каквото е искането на хората с увреждания. 

Коментари