Общество

Ловците откриха сезона за пернат дивеч

Успешен лов и отговорно и съвестно отношение към природата пожела днес инж. Красимир Каменов- зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на новия ловен сезон вчера, съобщава МЗХ. Той като подчерта, че България е страната с най много ловни видове в Европа.  За последните 200 години на територията на страната ни не е изчезнал нито един животински вид. Това е показател за голямото  биоразнообразие от животински видове на у нас.

 

Регистрираните ловци през 2016 г. са повече от 120 000, от които активно ловуващите са около 45 000. Успешно преминалите изпитите за ловци през тази година са 3 700.
С цел предотвратяване на нарушения Изпълнителна агенция по горите започва масови проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на Закона за лова и опазване на дивеча.
Проверките ще са във връзка с използването електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, превишаване на дневните отстрелни норми, ловуване без ловен билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване в забранено място и в забранено време, отстрел на неразрешен за лов дивеч. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества.
Строго ще се следи за спазване на нормативните разпоредби по отношение на безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти. През изминалия ловен сезон са проверени общо 7 623 ловни дружини. Констатирани са  80 нарушения, съставени са 60 акта по ЗЛОД. Има 12 инцидента с простреляни като при два от тях изходът е бил фатален.
Изпълнителна агенция по горите ще извършва и проверки и за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии, което включва и дивеча и неговите местообитания.
Символичен домакин на събитието бе Южноцентрално държавно горско предприятие.

Сн. интернет

Коментари