Институции

Ловците искат 4 промени в Закона за лова

Пазарджик

Народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова участва в работна среща инициирана от ЛРС „Сокол- 1983” Пазарджик.

Целта на срещата, но която присъстваха и останалите депутати от ГЕРБ в нашата област Димитър Гечев и д-р Дончо Баксанов бе народните представители, както и областният управител Трендафил Величков, да се запознаят с проблемите произтичащи от честите промени в Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/.

Васко Василев – главен секретар на Съюза на ловците и риболовците в България представи основните акценти в новия ЗЛОД. Той посочи, че през последните 16 години този закон е променян общо 27 пъти, почти два пъти годишно. Има противоречия между закона и действащия правилник и най-важно е да бъде защитен обществения интерес, смята Василев.

На срещата присъстваха представители на ловно-рибарските дружества от Пазарджик, Батак, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград. Те поставиха на дневен ред въпроси и проблеми свързани с дейността на ловците и риболовците на територията на област Пазарджик. От тях дойдоха и предложения за четири основни промени в закона. Ловците искат заповедта на министъра на земеделието за промяна на ловно-стопанските райони да бъде призната за административен акт. В момента той е със силата на вътрешно нормативен, за да може да подлежи на съдебен контрол. Второто искане е свързано с това 70 –те хектара площ на ловец да бъде препоръчителна, а не задължителна мярка.

Авджиите искат още 30 % от ловно-стопанските такси на ловец да се предоставят на ловно-рибарското дружество за назначаване на ловни надзиратели или на РДГ – за ловна стража, вместо да постъпват в републиканския бюджет. Последното предложение до промяна в действащия закон е за удължаване на лова на водоплаващ дивеч до края на м. февруари и изместване с 15 дни на лова за дива свиня.

 

 

Коментари