Общество

Летният график на детските градини вече е готов

Пазарджик Във връзка с предстоящия летен сезон Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на гр. Пазарджик. Графикът, предоставя възможност през целия период всички желаещи да могат да посещават детско заведение.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на нуждаещите се в приемащите детски градини.

За улеснение на персона и родители графикът е:

Детско заведение                       месец юли                                месец август

1. ДГ „Здравец“                                 не работи                                 работи

                                                 приемна ДГ „Слънчо“

2. ДГ „Снежанка“                              не работи                                  работи

                                                 приемна ДГ „Ю. Гагарин“

3. ДГ „Юрий Гагарин“                      работи                                      не работи

                                                                                                    приемна ДГ „Снежанка

4. ДГ „Слънчо“                                  работи                                      не работи

                                                                                                      приемна ДГ „Здравец“

5. ДГ „Калина Малина“                   работи                                      не работи

приемна ДГ „В.Терешкова“

6. ДГ „В. Терешкова“                        не работи                                работи

                                                 приемна ДГ „К. Малина“

7. ДГ „Дъга“                                       не работи                                работи

                                                 приемна ДГ „Радост“

8. ДГ „Пролет“                                   работи                                     не работи

                                                                                                       приемна ДГ „Слънчо“

9. ДГ „Радост“                                    работи                                   не работи

                                                                                                       приемна ДГ „Дъга“

10. ДГ „Върбица“                              не работи                                работи

                                                 приемна ДГ „Зорница“

11. ДГ „Зорница“                               работи                                     не работи

                                                                                                     приемна ДГ „Върбица“

Коментари