Институции

Къде сме ние по достъп до информация?

София

Община Ракитово и РИОСВ-Пазарджик са с най-висок рейтинг по активна прозрачност от институциите в системата на местната и изпълнителната власт от цялата Пазарджишка област. Това показват резултатите от традиционното национално годишно проучване, което от 2010-а година насам прави Програма „Достъп до информация” (ПДИ).

В периода 10 март – 23 април 2016 г. ПДИ е прегледала и оценила 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Целта на проучването, което програмата провежда от 2010 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Фокусът на проучването през 2016 г. са измененията в ЗДОИ от декември 2015 и новите задължения за активно публикуване на информация в интернет, които те въвеждат.

Какво показва оценяването на интернет страниците на местните и държавните институции в Пазарджишка област?

В рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление от 265 общини на най-предно място – 27-о, е община Ракитово с 99,5 точки от максимални 162,5 (на първото място в класацията е община Сливен със 121,2 т.). След ракитовци в общата класация на 49-о място е община Септември (88 т.), следвана от Белово (55-о място и 87 т.), Пещера (60-о място и 86,1 т.), Брацигово (65-о място и 84,6 т.), Велинград (84-о място и 80,4 т.), Пазарджик (90-о място и 79,2 т.), Лесичово (91-о място и 79 т.), Панагюрище (128-о място и 72,6 т.), Сърница (166-о място и 64 т.), Стрелча (167-о място и 64 т.) и Батак (171-о място и 63 т.). Освен това отличникът община Ракитово единствена разполага с най-стария отчет по ЗДОИ – още от 2010-а.

 

В рейтинга на областните администрации Областна администрация-Пазарджик е на 17-о място (96 т.) от 28 администрации с максимална оценка 143,5 т., а първенец е ОА-Бургас (96 т.).

Класацията по рейтинг на териториалните органи на местната власт показва, че и тази година РИОСВ-Пазарджик е с най-добри показатели в Пазарджишка област. Екоинспекцията е на 19-о място от 150 институции с 68,1 т., следвана от ОД „Земеделие”-Пазарджик (41-о място, 60,06 т.), Регионална здравна инспекция-Пазарджик (66-о място, 53,5 т.), Регионална дирекция по горите-Пазарджик (87-о място, 49 т.), Регионален инспекторат по образованието-Пазарджик (103-о място, 45,6 т.) и ОДМВР-Пазарджик (125-о място, 39,1 т.). Първи в класацията е Басейнова дирекция-Западнобеломорски район-Благоевград (95 т.).

В сравнителния рейтинг от 568 институции община Ракитово е с най-предна позиция – 28-о място и 63,8 процента рейтинг (за миналата година ракитовци имаха 72,9 процента), следвана от община Пещера (80.-о място, 55,8 %.), Септември (84-о място, 55,1%) и т.н., а на последните три „пазарджишки” места в общата класация са РДГ (411-о място, 34,1%), РИО (447 място, 31,8%) и ОДМВР (492 място, 27,2%).

От графиките и статистиката става ясно, че електронни заявления по ЗДОИ все още не се приемат единствено в община Стрелча. И това, че само в сайтовете на общините Септември и Брацигово е публикувана информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор, както и таксите за предоставянето на такава информация заявления по електронен път. Или че до края на изследването в 5 общини от Пазарджишка област не са публикувани годишни финансови отчети за 2015-а, а в четири не са публикувани дати за публично обсъждане на проекта на бюджета от местната общност, докато само две не са сложили на сайта проект за бюджет на общината. Докато пък септемврийци единствени са публикували т. нар. „Бюджет на гражданите” и само те качват тримесечни отчети за изпълнението на бюджета. Община Сърница пък единствена е публикувала доклад и резултати от обсъждане на проекти за нормативни актове. Не е намерен списък на нормативни актове (правилници, наредби, инструкции и постановления) в сайтовете на община Брацигово и ОДМВР, а текстовете на нормативните актове, издадени от органа, не се откриват в сайтовете на ОДМВР и РИОСВ. Единствено община Белово има публикувани проект за Общ устройствен план (ОУП) и самият ОУП, както и публикуван Подробен устройствен план (ПУП). Само РИОСВ-Пазарджик от административните структури на изпълнителната власт и пет от общините са качили на сайтовете си информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки. Същевременно липсва каквато и да е информация за сключени договори за обществени поръчки от страниците на общините Ракитово и Батак, и от ОДМВР, РИО, ОД „Земеделие”, Регионалната дирекция по горите и Областната администрация.

В половина общини няма списъци на подалите декларации за конфликт на интереси, както и на страниците на РЗИ, РДГ, ОДМВР. Самите декларации за конфликт на интереси пък са публикувани само на сайтовете на общините Пазарджик, Пещера, Ракитово, Велинград и Септември, а от държавните институции – само на сайта на Областната администрация.

В две нови секции към страницата на проучването, ПДИ публикува за пръв път всички отговори по заявленията, подадени до 565-те институции, както и получената информация – съответните актове, уреждащи организацията и движението на документооборота в институцията. Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация. Освен това онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

Коментари