Култура Общество

Култура Пз с изложба в Паталеница

Написано от ПЗИНФО
 В ОУ „Константин Величков“ – Паталеница бе открита фотоизложба, представен документален филм и каталог с фотографии и текстове на участващите млади хора в проект #КултураПз, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта Национална информационна система за младежта / BG info system for youth
По-рано през месеца дейностите от творческите работилници бяха обобщена в изложба, каталог със снимки и текстове, създадени от младежите и документален филм. Те бяха представени в ХГ “Георги Машев“ в Пазарджик, където всеки от участниците получи сертификат и подаръци – фотографски каталози и книги от Вили Тодорова, председател на фондация „Ви арт“.
В рамките на проекта бяха осъществени три уъркшопа, проведени от менторите Никола Колев, Александър Иванов и Диляна Матакиева.
Първият от тях бе на тема „Опазване и разпространение на културно наследство със средствата на фотографията“ и се проведе в Паталеница. Заниманията с младежи на възраст между 15 и 29 години се водеха от фотографът и учител Никола Колев, който представи свои фотографии свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство – архитектурни, исторически и етнографски обекти в региона. Следваха снимки на открито, като начинаещите фотографи заснеха 900-годишната църква в Паталеница, както и Баткунския манастир над селото.
Вторият уъркшоп „Природата като културна ценност – през погледа на визуалните изкуства“ се проведе през ноември 2023 г. от фотографа Александър Иванов – mastersal, който представи свои фотографии свързани с природата, нейното опазване и начина на представяне на красиви природни обекти. Той сподели пред младите фотографи как се снимат природни картини, предаде техники и тънкости в пейзажната фотография. Засегнати бяха въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството. Работилницата предостави на младите хора възможност за придобиване на знания за природните дадености в района на община Пазарджик, на умения за практикуване на фотография, за повишаване на личната и обществена култура.
Третият, последен уъркшоп, бе на тема „Литературните ценности в културното наследство – „Пролетта на един град“ и се реализира в Пазарджик през декември 2023 г. от г-жа Диляна Матакиева, преподавател по литература и културен предприемач. В рамките на два дни бяха разгледани въпросите за естетическите и културни ценности, за ползите от изкуството и свързаността на писане на текстове и анализи на фотография. Основната тема на уъркшопа бе взаимствана от книгата на Константин Кантарев „Пролетта на един град“, а целта бе представяне на литературното наследство на Пазарджик и достигането до младежите, което от своя страна да им предостави нови знания, формиране и затвърждаване на умения и успешното им прилагане.
Основната цел на проект „Култура Пз“ е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора, като им осигурим подкрепяща среда и създаване на условия и насърчаване на интереса им към културата и изкуството чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за развитие и израстване като способни, ангажирани и овластени млади хора.

Коментари