Институции Общество

Култура Пз – проект за младите хора от Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Фондация „Ви Арт“ представи в Пазарджик проект „Култура Пз“. В прес клуба на БТА, председателят на фондацията Величка Тодорова изложи пред присъстващите целите и дейностите по проекта, който се реализира по Договор № 25-00-23/12.07.2023 г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от закона за хазарта за 2023 година.

Основната цел на проект „Култура Пз“ е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора. Проектът ще осигури подкрепяща среда, както и условия за насърчаване на интереса им към културата и изкуството.

Проектната идея е насочена към младите хора за осмисляне на свободното им време чрез представяне на интересни теми свързани с културното наследство на община Пазарджик и полезни занимания като фотография и писане на текстове и анализи към тях. Целта е да ги мотивираме да се развиват, да ги стимулираме за инициативност, самоорганизиране и личностна изява. Ще осигурим подкрепяща и насърчаваща среда за творческо изразяване, за повишаване на личната и обществена култура, както и утвърждаване на тяхната идентичност“, допълни Величка Тодорова.

В рамките на „Култура Пз“ ще се реализират три уъркшопа. Първият от тях ще е на тема „Опазване и разпространение на културно наследство със средствата на фотографията“ и ще се води от фотографа и учител Никола Колев.

Александър Иванов ще проведе вторият уръкшоп на тема „Природата като културна ценност – през погледа на визуалните изкуства“.

Искаме да покажем на младите хора как по-добре да боравят със своите инструменти, в случя телефоните и фотоапаратите. Да видят красотата на нашата природа. Да представят по свой начин и със своето око, това, което виждат. Ще им покажа някои техники и когя е удачното време за снимане на природните забележителности“ , сподели фотографът Александър Иванов.

Последният уъркшоп „Литературните ценности в културното наследство – „Пролетта на един град““ ще проведе преподавателят по литература и културен предприемач Диляна Матакиева.

Основата на проекта, който ще осъществим, връщането към миналото и разговорът за културните ценности на нашия град е важен и вярваме, че младите хора проявяват истинско любопитство към миналото. Това е важно, защото трябва да знаем кои сме и от къде идваме, ако искаме да стигнем там, за където сме се запътили“, каза Диляна Матакиева пред присъстващите.

На откриващата пресконференция присъстваха представители на медиите, Областна и Общинска администрации, Регионалния инспекторат по образованието, представители на младежки организации.

Проектът „Култура Пз“ ще се реализира в Пазарджик и Паталеница и има за цел да обхване 30 участници, които пряко ще вземат участие в дейностите и достигнати минимум 200 млади хора между 15 и 29 години.

Неговата продължителност е до февруари 2024 г., а на страницата на фондацията във Фейсбук и нейният сайт своевременно ще бъдат публикувани подробности кога ще се проведат предвидените събития, както и по какъв начин младите хора от Пазарджик могат да заявят желание за участие.

https://viartfoundation.com/

https://www.facebook.com/ViArtFoundation/

Този документ е създаден в рамките на проект «Култура Пз», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари