Институции Общество

Кръгово ще улеснява движението на „Ал. Стамболийски“ и „П. Бонев“

Пазарджик Кръгово кръстовище ще бъде изградено на ул. „Петър Бонев“ и бул. „Ал. Стамболийски“, съобщи кметът Тодор Попов. Това се прави във връзка с подобряване на организацията и безопасността на движението на натоварената градска пътна артерия.

 

Предвидено е кръстовището да бъде  с параметрите на съществуващите улици с диаметър на кръга 10,00 м и две платна по 4,00 м, с необходимите разделителни ивици по ул. „П. Бонев”. Изграждането ще включва и изместване на съществуващата тролейбусна мрежа, направа на нова, както и ново улично осветление. Съществуващата велосипедна алея ще бъде запазена  и обновена.

Стойността на предвидените строителни дейности е около 100 000 лв., а  срокът за изпълнение – 45 дни. Започването на строителството е планирано за средата на месец април. Предвидено е преди изграждането да бъде обезпечена намиращата се под бъдещото кръстовище инфраструктура.

Коментари