Общество

Кръгла маса по Проект „Срещу невидимото насилие” утре

Пазарджик Утре в Пазарджик ще се проведе кръгла маса по Проект „Срещу невидимото насилие”, съобщават от Фонд „ИГА”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и се реализира от ИГА.Цел на събитието е представяне на резултатите от проекта и взаимодействието с институциите по проблема домашно насилие.

Проектът цели осигуряване на навременна и адекватна защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършителите на домашно насилие, намаляване проявите му и негативните последствия върху жертвите и обществото.

За участие са поканени представители на институции и организации, които имат отношение към темата.

Кръглата маса започва в 14.00 часа в пресклуба на БТА.

Коментари