Институции Култура

Костадинова пита-Рашидов отговаря

София-Пазарджик

Народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова постави от парламентарната трибуна въпрос на министъра на културата Вежди Рашидов относно методиката за финансиране на театрите и мястото на извънстоличните и драматично-куклени театри в нея. Въпросът на г-жа Костадинова бе породен след проведена среща с ръководството на ДКТ“Константин Величков“ в Пазарджик. На тази среща театралите алармираха, че променената методика за финансиране ощетява драматично-куклените театри. Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г. утвърждава единни разходни стандарти за финансиране през тази година на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. Чл.1 от това постановление определя единен разходен стандарт за драматични и драматично-куклени театри – по 2,50 лв. за 1 лв. приходи. Средствата по чл. 1 се определят на базата на фактическите приходи от продажба на билети за съответното тримесечие. Това обаче поставя в неравностойно положение Драматично-куклените театри, тъй като те формират приходи и на база продадени билети за детски театри, които традиционно са с по-ниска цена от тези за възрастни. Финансирането на театрите се намалява и когато един театър е провинциален. От трибуната Костадинова направи паралел между театъра в Пазарджик, който при еднакъв брой продадени билети с един от театрите в София е получил 180 000 лева по-малко. Едната причина е по-ниската цена на билетите в Пазарджик, другата – по-евтините билети за кукления театър.

Костадинова припомни, че целият състав на театъра в тракийския град излезе публично с декларация, в която настояват за преосмисляне на така наречената реформа в сферата на сценичните изкуства. Според тях досега тя се изразява единствено в многократна промяна на методиката на финансиране на държавните културни институти, което води само до задлъжняването им.

В отговор министър Рашидов  каза, че реформите продължават докато сме живи и подчерта, че след промяна в начина на финансиране театрите вече реално работят. „Те са на пазара, където е необходима дисциплина и с работата си да докарват в салоните повече публика. Театрите получават пари от бюджета, от представленията, от общините“, каза в заключение министър Рашидов.

Коментари