Институции Общество

Консултации, презентации и изследвания на РЗИ в Международния ден без тютюнопушене

Пазарджик Ден на отворените врати ще съпътства дейностите на РЗИ Пазарджик по повод 19 ноември – Международен ден без тютюнопушене. Самите дейности ще започнат ден по-рано, на 18 ноември в Център за психично здраве „Човеколюбие” от 14.00 ч. и единайсетокласници на ПГИМ в 15.30 ч.

 

В Центъра се предвижда консултиране на пушачи за отказ от вредния навик, изследване с тест на Фагерстьом са степента на никотинова зависимост, както и измерване на въглеродния оксид в издишания въздух. Това измерване е предвидено и в посещението при гимназистите, пред които ще бъде представена и презентация на тема „Тютюнопушенето вредно за здравето”. От 10.00 ч. на 19 ноември в НЧ „Христо Ботев” – Пазарджик ще се проведе обучение на тема „Колко опасни са цигарите” на ученици от 2-ри клас от ОУ „Стефан Захариев”. На същото място от 10.30 и 12.00 часа е предвидено измерване на въглероден оксид и карбоксихемогломин в издишан въздух и изнесен Кабинет за безплатно консултиране и отказване от тютюнопушене. От 10.00 до 16.00 ч. здравната инспекция отваря вратите си под наслова „Да откажем цигарите – тук и сега”. Желаещи да се откажат от вредния навик също ще могат да се консултират и да изследват степента си на никотинова зависимост с теста на Фагерстрьом.

Знаете ли, че

* Тютюнът е единствената законно продавана потребителска стока, която убива почти половината от тези, които я употребяват.

* Ежегодно в света умират над 5,4 млн души от заболявания, причинени от употребата на тютюн.

* В България тютюнопушенето формира 13,5% от бремето на болестите и е причина за 12,4% от всички смъртни случаи.

* През 1952 г. в България са пушили 13,7% от българските граждани, през 2007 г – 45,2%.

* По-висок е относителният дял на пушачите сред мъжете – 46%, 26-40 годишните – 55%, , българите с над средния доход – 49%. Сред отказалите тютюнопушенето преобладават мъжете над 55 г.

 

Национално проучване на факторите на риска за здравето 2014 г.

Данни за възрастова група 20+

37,4 процента от възрастното население пуши цигари.

17,7 процента от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.

Всеки пети пушач желае да спре цигарите.

Водещи източници на информация за тютюнопушенето и вредите от него са медиите – 55,1%.

Седем от 10 анкетирани изтъкват като мотив за отказване от тютюнопушенето здравословен проблем.

Информацията е предоставена от РЗИ Пазарджик

Коментари