Site icon pz-info

Константин Каменаров поема ръководството на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) избра Константин Каменаров за генерален директор на Българската национална телевизия на свое заседание, проведено днес. Неговата кандидатура подкрепиха председателят на Съвета София Владимирова и членовете Бетина Жотева, Мария Стоянова и Розита Еленова. Иво Атанасов гласува против.

 

Новият генерален директор ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление.

СЕМ

Сн. интернет

Коментари