Институции

Конкурс по повод Ден на щастието – 20 март Щастието през вашия обектив

Написано от ПЗИНФО

Конкурс за снимка по повод Деня на щастието – 20 март обявява МКБППМН-Община Пазарджик. Децата имат нужда от възможности да вложат енергията си в дейности, които са градивни и зареждат с положителни преживявания. Надяваме се, че онлайн конкурсът за снимка но повод Деня на щастието е такава възможност.

Очакваме през своя обектив децата да покажат:

Как виждам щастието?

Какво мe прави щастлив?

Регламент и общи условия на конкурса:

 Право на участие имат деца до 18 години от Община Пазарджик.

 Снимката да отговаря на темата.

 Фотографиите да са авторски. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

 В конкурса не могат да участват лица, които са свързани с организацията на конкурса или техните семейства.

 С изпращането на своите фотографии авторите се съгласяват с условията на конкурса и дават разрешение снимките им да бъдат публикувани.

Всяка снимка трябва да бъде придружена от следната информация:

• трите имена на детето, класа и училището, в което учи;

• възраст;

• телефон за контакт.

Снимките следва да бъдат изпратени на електронната поща на МКБППМН – mkbppmn_pz@abv.bg до 21.03.2024 г. Подадените фотографии ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на МКБППМН на 22.03.2024 г., . Гласуването чрез харесвания ще продължи до 26.03.2024 г. Трите снимки с най-много харесвания ще бъдат отличени с награди, а всички участници – с грамоти.

 

Коментари