Общество

Конкурс „Да растеш с родители” 

Пазарджик

Във връзка с кампанията за популяризиране на приемната грижа,  реализирана от Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик”, Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик обявява конкурс за написване на творба на тема:

 „Да растеш с родители” 

Семейството има основна и много важна роля за оцеляването и развитието на децата. Ролята на родителите е да гарантират сигурност, да учат и насочват детето, за да се справя с трудностите, пред които го изправя животът. 

Едва ли има дете, което да не желае да живее в семейство. 
Много често дори си измисля истории, с които компенсира липсите при отсъстващ родител (майка или баща). 

Родителската любов и безусловното приемане – защо са важни? 
Уютната и топла семейна среда – защо е нужна?
 

Бихме искали да прочетем вашите съчинения, разкази, есета, стихотворения и да ги споделим с общността, в която живеем. 
Произведенията да съдържат до две печатни страници. 
Ще ги приемаме до 20 юни, 2016г. на e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg или на адрес: гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски”№48


Комисия ще разгледа получените творби. 
Най-високо оценените ще получат награди и ще бъдат публикувани на сайта на КСУДС – Пазарджик  www.ksuds-pz.com 

Коментари