Общество

Конкурсът „Клас на месеца“ очаква своите победители

Пазарджик Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Пазарджик обявява конкурс „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”. Целта е да наблегнем повече на превенцията на отпадането от училище, а не хората да ни свързват предимно с възпитателни дела на непълнолетни правонарушители, каза шефът на комисията Бисерка Трайкова.

 

Конкурсът  ще повиши активността и мотивацията за учене, ще покаже нови инициативи и идеи, ще обогати училищните традиции. Първият „Клас на месеца“ ще бъде излъчен на 16 ноември, по повод Деня на толерантността.

В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища в община Пазарджик. Всяко училище може да излъчи по един клас всеки месец от съответната възрастова група – начален курс, среден курс, горен курс. Срокът за подаването на информацията в МКБППМН е до 5-то число на следващия месец.

Номинациите ще бъдат оценявани по следните критерии:

– Толерантност, взаимопомощ и сплотеност на класа /определя се с точки от 1 до 10/.

– Успех на класа /определя се с точки от 1 до 10/.

– Редовно посещаване на учебните занятия /определя се с точки от 1 до 10/.

– Дисциплина /определя се с точки от 1 до 10/.

– Активност на класа и нови идеи /определя се с точки от 1 до 10/.

– Постижения на класа /посочват се за месеца/.

– Поддържане и опазване на материалната база /определя се с точки от 1 до 10/.

Победителите ще получат грамота и плакет. А в края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ и ще излъчи „Клас на годината”.

Коментари