Общество

Комплексът за социални услуги започна кампания за превенция на изоставянето на деца

Пазарджик Кампания за превенция на изоставянето стартира от днес Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик”. Тя ще бъде реализирана до 28 януари от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).

 

Предвиждат се юридически консултации, свързани с процедурите по припознаване на децата и социалните помощи, които ползват семейства с новородени.Ще бъдат разпространявани брошур, информационни материали и контрацептиви. Акцент в кампанията е поставяне на вътрематочни спирали на 12 многодетни майки от Пазарджик и Септември, съобщи директорът на КСУДС Гергана Спасова. Тя отбеляза, че в кампанията активно участват здравни медиатори и доброволци.

Тодор Тодоров от Консорциума съобщи, че през 2015 г. специалисти са консултирали 35 майки, които са имали намерение да изоставят новородените си деца. В резултат на работата им 26 жени са задържали децата си.

За ползотворната работа на КСУДС и звената в него, пример даде Диана Янева. В случая това е майка с умствена изостаналост, за която сигнал е подаден от МБАЛ – Пазарджик. В края на януари стават три месеца откакто жената е настанена в Звено „Майка и бебе”. Взето е решение престоят да се удължи с още три. Социалните работници са успели да убедят биологичния баща на детето да го припознае, както и семейството на майката да й окаже подкрепа след напускане на звеното.

Превенцията на изоставянето включва не само работа с майки в Родилно отделение, които са заявили намерение да изоставят децата си, и възможност за настаняване в Звено „Майка и бебе”, а след това помощ от Център за обществена подкрепа, но вече в семейна среда.  

Коментари