Общество

Комисия по водно-спасителна дейност провери язовири и микроязовири в областта

Пазарджик В изпълнение на заповед на Областния управител за намаляване на водните инциденти в област Пазарджик, Комисията по водно-спасителна дейност (ВСД), председателствана от директора на РЗИ д-р Фани Петрова, извърши в периода 13-17 юни проверки на водни площи – язовири и микроязовири на територията на областта.

 

При контрола са проследени изискванията да бъде сформирана Общинска комисия по водно-спасителна дейност (със заповед на кмета на съответната община); да са извършени проверки на състоянието на водните площи и  обезопасяването им; да бъдат представени протоколи с констатации от проверките; да бъде спазена Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи с обозначителни табели: указателни, забранителни и предупредителни.

При проверките на място Областната комисия по ВСД установи, че повечето общински администрации са изпълнили основните изисквания и осъществяват контрол по обезопасяване на водните площи – общините Пазарджик, Батак и Лесичово, Септември, Белово и Брацигово (като последните три общини следва да увеличат броя на табелите).

Към момента на проверките пропуски са констатирани в общините Панагюрище, Стрелча и Пещера, като ОКВСД е направила съответните препоръки за сформиране на Общински комисии по ВСД и осъществяване на контролни дейности по обезопасяването на прилежащите водни площи.

Всички общини са изрядни по отношение на системната профилактична дейност по линия на БЧК (има подготвени и предоставени материали за обучение и мерки при възникване на инциденти) – констатира още Областната комисия по ВСД./РЗИ/

Коментари