Институции Общество

Комисията по заетостта класира фирмите, подали заявки по схемите за заетост и обучение

Пазарджик Комисията по заетост към Областния съвет за развитие оцени и класира 85 заявки на работодатели за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по схема „Обучения и заетост на младите хора”. По тази схема на област Пазарджик бе определена финансова квота в размер на 1 573 121 лева.

 

Подадените от работодателите заявки се оцениха съгласно утвърдена „Методика за подбор и оценка на подадени заявки от работодатели, кандидатстващи по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Класирани са общо 82 заявки, с обща стойност на поисканата финансова помощ в размер на 1 547 640,84 лева. Две заявки са поставени в резервния списък на регистъра на заявките, поради изчерпване на определената финансова квота. Една заявка е анулирана и подадена повторно в срока, заради несъответствие в използвания формуляр.

Общо по класираните 82 заявки по схема „Обучения и заетост на младите хора” се предвижда разкриване на 426 работни места. Младите хора ще работят наставлявани от общо 141 наставници.

Коментари