Политика

Комисията подготвя въвеждането на нова схема за насърчаване на мобилността на хората на изкуството

Написано от ПЗИНФО

Комисията успешно изпробва нова схема за насърчаване на мобилността на хората на изкуството и културните дейци. i-Portunus — пилотен проект, финансиран по линия на програмата на ЕС „Творческа Европа“, е конкретен резултат от приетата през 2018 г. нова европейска програма за култура. С бюджет от 1 милион евро през 2019 г. i-Portunus финансира 343 лица от сферата на изкуството и културни дейци, занимаващи се със сценични или изобразителни изкуства, от 36 държави, за да работят в чужбина за период от 15 до 85 дни.За да могат да получат помощ по линия на i-Portunus, кандидатите трябваше да докажат наличието на конкретна и точно определена цел, като развиване на международно сътрудничество, престой, свързан с творческа дейност или професионално развитие в страната на местоназначение. Между април и септември 2019 г. бяха получени над 3 200 заявления за помощ от хора на изкуството и културни дейци.

Отзивите от участниците и секторите на културата бе много положителна. i-Portunus бе най-популярна сред младите и новоутвърждаващите се хора на изкуството.

През 2020 г. Комисията ще инвестира още 1,5 милиона евро в два подобни опита. След това въз основа на резултатите и препоръките от всички пилотни проекти ще бъде определено постоянното действие, предложено за следващата програма „Творчска Европа“ за периода 2021—2027 г.

Коментари