Общество

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще представи отчета си

Пазарджик Утре в Пленарна зала на Община Пазарджик Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) ще отчете работата си за 2016 г. и ще приеме програмата за дейността си за 2017 г.

 

През 2016 г. комисията е образувала 27 възпитателни дела, което е с 10 по-малко от 2015 г. решените дела са за кражби на пари, чужди движими вещи, мобилни телефони; притежание на наркотични вещества; участие в сбиване, нанасяне на лека телесна повреда;  управление на автомобил без свидетелство за правоуправление.

Наложени са възпитателни мерки спрямо 34 малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви.

Най-често налаганата възпитателна мярка е „предупреждение” и „поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи”. Деветима малолетни и непълнолетни са поставяни под надзор на обществен възпитател. Други петима са задължени да извършат определена работа в полза на обществото, а един е настанен във възпитателно училище-интернат.

Освен превантивните информационни беседи и презентации в училищата и работата на обществените възпитатели с деца, извършили противообществени прояви и престъпления, МКБППМН предвижда в края на март представяне на книгата „Падение и спасение” на журналиста Весела Тотева, която се е преборила със зависимостта от хероина. В програмата за 2017 г. е включено и гостуване на спектакъла „Спасителят” с участието на актьора Ивайло Захариев. Постановката разказва нелеката съдба на 18-годишна наркоманка и опитите й да се измъкне от наркотиците. През настоящата година ще продължи и реализирането на инициативата „Училище за родители”, което стартира в началото на годината в две детски градини.

Коментари