България Институции

Кои са неучебните дни до края на месец май?

Снимка:БНТ
Написано от ПЗИНФО

Учениците ще имат 3 неучебни дни до края на месец май:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Два неучебни дни ще имат и през юни:

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Коментари