България Институции

Кои общини от областта са добрия и кои лошия финансов пример?

Написано от ПЗИНФО

Министерство на финансите оповести данни за финансовото състояние на общините след първото тримесечие на годината.  5 общини от област Пазарджик попадат в негативните тенденции по отношение на бюджета.

На фона на присъствието на 4 общини от област Пазарджик в негативните финансови резултати, има и две, които са посочени като добър пример. Сред общините с най-добри параметри по отношение на финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност е община Панагюрище.

Община Пазарджик пък се нарежда сред общините с най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи по бюджетите си, спрямо края на 2019 г., заедно със Столична община, Пловдив, Стара Загора и Монтана.

Като цяло обаче област Пазарджик е с най-голям размер на просрочените задължения по бюджетите по области с над 20 милиона лева.

Коментари