Институции

Коев с изявление за Бееви и проблемите във Велинград

Заставам тук за да заявя ясно и категорично:

ДА имаме заведено дело срещу „Спорт Бееви“ АД, не е тайна.

Винаги съм казвал, че моето управление ще е прозрачно и в диалог с гражданите.

Делото е резултат от тормоза и изнудването, на което са подложени гражданите през последните 15 години. Делото е факт, за да бъде защитен общественият интерес и да спре разграбването на общината от хора като г-н Беев и г-н Лебанов. Благодарение на хора като тях днес сме с дългове над 20 милиона, нямаме стадион, нямаме културен дом, нямаме инфраструктура на СПА столица за каквато претендираме. Благодарение на такива като тях се наложи да вдигнем и данъците, за да се справяме с финансовият колапс. Не аз трябва да се обяснявам днес защо спортната общественост и нашите деца няма къде да спортуват. Не аз чрез този договор искам да си присвоя активи за милиони и общински имоти в размер на 40 декара. Да, ще продължавам да сключвам договори от подобно естество които да защитават общественият интерес на велинградчани. Ще продължа да развалям неизгодни договори, които накърняват интересите на общината и моите съграждани ще бъдат информирани за тях.

За последните 12 години управление са нанесени ужасно много вреди на община Велинград от хора, които претендират, че са я защитавали. Времето на тайните договорки и разграбването на общинските активи изтече, всичко е прозрачно.

Искам да кажа на всички съучастници в този процес: Опичайте си aкъла,при мен тайни договорки няма.

Коментари