България Институции

Кога ще почиват религиозните общности, различни от източноправославните християни?

София

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 22 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светии“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам – на 4, 5 и 6 юни, Курбан байрам на 12 и 13 август и Рождението на Мохамед – 8 ноември.

За религиозната общност на евреите празниците са на 28 април – Пecax, 30 и 31 септември – Рош Ашана, 9 октомври – Йом Кипур и Сукот – на 21 и 22 октомври.

Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 14 април – Цветница, 21 април – Възкресение Христово, 28 юли – Преображение Господне, 18 август – Успение Богородично, 15- септември – Кръстовден.

Празничните дни за обществото „Бяло братство“ са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 21 март, Рама Навами – 13 април, Нарасимха Чатурдаши на 17 май, Ратха Ятра – на 14 септември, Кришна Джанмащами на 23 август.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 18 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 19 април и конгресни дни на 12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени 19 май – Денят на Буда, 5 февруари – Нова година, 17 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

Празниците на Бахайска общност в България са 21 март – Hoy Руз, 21 април – Резван, 24 май – декларацията на Баб, 29 май – възнесението на Бахаулла, 29 октомври – Рождението на Баб, Рождението на Бахаулла – 30 октомври.

Коментари