Институции

Кметът Тодор Попов с предложение за детските градини – вижте какво

Написано от ПЗИНФО

С цел осигуряване на възможност децата в задължителна предучилищна възраст да отсъстват от занятия по преценка и желание на родителите, кметът на община Пазарджик, г- н Тодор Попов, е внесъл в Министерството на образованието мотивирано предложение за издаване на нарочна заповед на министъра на образованието.

Директорите на общинските детски заведения имат ангажимент своевременно да информират родителите.
След издаването на заповед № РД – 01 – 235/11.03.2021 г. на д-р Фани Петрова, Директор на РЗИ – Пазарджик, за въвеждане на временни противоепидемични мерки за област Пазарджик, считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 01.04.2021 г. детските градини на територията на община Пазарджик продължават да работят при стриктното им спазване.

Коментари