Институции Общество

Кметът на Септември има разрешение от областния за допълнително споразумение към договора за обществен превоз

Пазарджик, Септември Със заповед от днес, областният управител Златко Митрев разреши на кмета на община Септември да сключи допълнително споразумение към договора за обществен превоз.

 

Разрeшението се дава, на основание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, поради изтичане на срока на договора за обществен превоз на 04.03.2017 г.

Срокът на разрешението е един месец, през който  следва да бъде завършена процедурата за възлагане на обществените превози на вътрешен оператор.

Коментари