България Институции

Кметът на Пещера участва в заседание на Комитета на регионите

Кметът на Пещера Николай Зайчев ще участва днес и утре в първото си заседание като член на Комитета на Регионите. Основните моменти от пленарната сесия в  Брюксел са: изпълнение на Парижкото споразумение за климата след ратифицирането от ЕС, социалният стълб и дебати със заместник-председателя на Комисията Ансип за цифровия единен пазар и с Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент .

На 11 и 12 октомври Европейският комитет на регионите (КР) провежда своята 5-а пленарна сесия за годината. Та протича, успоредно с 14-ата Европейска седмица на регионите и градовете (EWRC).

Зайчев влезе в Комитета на Регионите по предложение на Националното сдружение на общините в България, което бе одобрено от Министерски съвет в началото на месец май.

Комитетът включва представители на местните власти на държавите-членки. България има 12 представители.

Членовете на Комитета на регионите – местни и регионални представители, избирани пряко от своите съграждани – заседават в КР, за да дадат становището си по изготвянето на законите на ЕС, които оказват въздействие върху регионите и градовете. Те могат да се произнесат на няколко етапа от процеса на изготвяне на законодателството на ЕС.

 

 

Коментари