Институции

Кметът на Велинград подписа договори за три обществени сгради и гимназия

Велинград Усилията на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев и екипа му дават резултати, в началото на месец януари, той подписа договори  за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”  и „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес „Хан Аспарух” №16”  по оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 Общата стойност на проекта касаещ  старата и новата сграда на Общинска администрация е 2 334 572 лв., от които 42 696 лв. е собствен принос.

 За сградата на Районна прокуратура Общата стойност на проекта е 933 471,52 лева, от които 16 720,80 лева е собствен принос.

Общата цел на проектите е повишаване на енергийната ефективност и достигне най-малко клас на енергопотребление "С".  Ще бъдат внедрени енергоспестяващи мерки в сградите, ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания.  Ще се подобрят  условията за труд на работещите и ще бъде повишен комфорта на посетителите. Срокът за изпълнение на двата проекта е 24 месеца.

  Кметът Коев не пропусна и възможността да се да се възползва от безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" – Велинград“, което вече е със статут на общинско училище. На 12 януари  градоначалникът подписа договор, който е по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”.  Стойността на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 300 000 лева.

 Проектът предвижда създаване на условия за предоставяне на качествени и модерни образователни  услуги  в ПГГС "Христо Ботев", чрез подобряване на образователната инфраструктура на учебното заведение.  Гимназията е единственото  професионално училище в страната, строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство. Проектното предложение предвижда  внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата и изграждането на многофункционална зала към учебното заведение включваща физкултурен салон, съблекални със санитарни помещения, фитнес и заседателна зала.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Коментари