Институции Общество

Кметът на Велинград бе избран за председател на Управителния съвет на първата учредена Организация за управление на туристически район

Велинград, Смолян На 30 март в Конферентната зала на Областна администрация Смолян се проведе Учредително събрание на ОУТР „Родопи“. Сред официалните гости на събитието бяха областният управител на Смолян Момчил Караиванов, заместник областните управители на Хасково, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Пловдив и гостите от Регион Източна Македония и Тракия, Гърция – г-н Костантинос Антониадис, заместник-областен управител, отговарящ по туристическите въпроси и д-р Спиридон Арсенио, експерт по Европейски проекти. Поздравителен адрес бе получен от Министъра на туризма г-жа Стела Балтова, който бе представен от г-жа Венелина Червенкова от Главна дирекция „Туристическа политика“ на Министерство на туризма.

 

Сред учредителите бяха представители на 18 общини и 12 НПО, които са регистрирани в Националния туристически регистър. Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев и председателят на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Велинград и Западни Родопи Златко Златанов  бяха едни от основните действащи лица в подготовката на това събитие като членове на Учредителния комитет. На заседанието бяха приети Устав и Програмна декларация на ОУТР „Родопи“. Представители на 8 общини и 7 туристически сдружения станаха членове на Управителния съвет, а за негов председател с пълно мнозинство бе избран кметът на община Велинград д-р Костадин Коев.

Предстои процедура по регистрация на ОУТР „Родопи“ по ЗЮЛНЦ и по ЗТ.

Това  е първата учредена организация по реда на Глава трета „Туристическо райониране“ от Закона за туризма.Територията на район „Родопи“ обхваща 28 общини от 5 области. Нейни членове могат да бъдат и научни организации, институти и училища в областта на туризма, както и исторически музеи, природни паркове и сдружения на потребители. На територията на страната със заповед на Министъра на туризма са освен „родопи“ са определени още 8 туристически района. Според информация от Министерството предстои учредяването на още 3 организации за управление.  

Коментари