Институции

Касите на Общината ще работят с граждани и на 29 декември

Пазарджик

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2017 година касите в МДТ и Центъра за информация и обслужване на граждани, както и в Центъра в кв. “Изток”   ще работят с граждани и фирми до 11.00 часа на 29.12.2017г./петък/.

Общинска администрация Пазарджик

Коментари