Институции Общество

Кампания „Яко е да си еко“ ще формира екологичното ни съзнание

На 28 март министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тазгодишната кампания е съсредоточена върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Целта е формиране на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите ще бъдат насочени основно към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020.

Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми.  Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Регистрацията и решаването на тестовете ще бъет възможно от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада http://zelenaolimpiada.bg/ на 20 май 2016 г.

Ще бъдат наградени 18 участници – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.

В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

Коментари