Институции Общество

Кампания за превенция на агресията в училище през май и юни в Спортното училище

Написано от ПЗИНФО

Месец май и юни в Спортното училище в град Пазарджик бяха посветени на важен въпрос – превенция на агресията в училище. В рамките на кампанията представители на местната Комисия за противообществени прояви проведоха срещи с учениците от прогимназиален етап на тема „Разпознаване и превенция на агресията и тормоза в училище“. Основен лектор бе Бисерка Трайкова – председател на комисията за противообществени прояви в Пазарджик.

По време на обучението учениците научиха как да разпознават основните признаци на конфликтните ситуации, какви могат да бъдат последствията от един неовладян конфликт и как да се справят с него. Практически бяха проиграни различни форми и методи за реакция при възникване на проблемни ситуации сред учениците. Те бяха информирани и за това към кого и към кои институции могат да се обърнат, за да потърсят помощ.

Децата споделиха конкретни случаи на проява на различни видове конфликти, на които са били свидетели или в които дори са участвали. Получиха полезни съвети от професионалистите как да се справят, ако се окажат участници в подобни ситуации. Разговорите бяха съпътствани от видеоматериали, които онагледяваха различните видове конфликти и последствията от тях. Организатор на срещите беше Людмила Атанасова – председател на комисията за борба с противообществените прояви към Спортното училище.

Коментари