Политика

Как се борим с горските пожари в Европа?

Написано от ПЗИНФО

Брюксел, 18 юли 2019 r.

Всяка година в Европа избухват опустошителни горски пожари, които унищожават хиляди хектари гори. И макар южноевропейските държави да са изложени на по-голям риск, нито една европейска държава не е застрахована срещу тях.

Когато горски пожар достигне такива мащаби, че държавата, в която е избухнал, не е в състояние да го потуши със собствени сили, при поискване може да бъде задействан Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз, с помощта на който да бъдe осигурена координирана реакция.

Съвместна и координирана реакция

Когато възможностите на дадена държава да се справи с разразили се горски пожари не са достатъчни, другите държави от ЕС често проявяват солидарност, като изпращат помощ под формата на самолети, изливащи вода, хеликоптери, противопожарно оборудване и огнеборци. На европейско равнище съществува структуриран начин за оказване на тази подкрепа.

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) е основното звено за спешно реагиране на Европейската комисия.

След като Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз бъде задействан от засегната държава, ERCC координира помощта на европейско равнище и гарантира, че предоставената помощ е ефективна и ефикасна.

По този начин Европейската комисия улеснява и съфинансира помощта, предоставена на засегнатата зона.

Борбата с горските пожари — нарастваща заплаха

През последните години станахме свидетели на множество смъртоносни пожари, които засегнаха държавите — членки на Европейския съюз. Стотици загинаха и бяха регистрирани щети на стойност няколко милиарда евро.

През 2017 г. Механизмът бе задействан 18 пъти за извънредни ситуации, свързани с горски пожари, в Европа. Португалия, Италия, Черна гора, Франция и Албания получиха помощ посредством Механизма за борба с горски пожари. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз беше задействан и вследствие на искане от страна на правителството на Чили.

Това позволи на ЕС да помогне на Чили в борбата с най-големите горски пожари в историята му чрез подкрепа от Португалия, Испания и Франция, заедно с екип на ЕС за гражданска защита, съставен от деветима експерти.

През 2018 г. Механизмът бе задействан 5 пъти за борба с горски пожари в Европа — 2 пъти за Швеция и по веднъж за Португалия, Гърция и Латвия. Общо реакцията на ЕС включи 15 самолета, 6 хеликоптера, над 400 пожарникари и екипаж, и 69 превозни средства. Сателитното картографиране в рамките на услугата за управление на извънредни ситуации по програма „Коперник“ на ЕС беше задействано няколко пъти в отговор на извънредни ситуации, свързани с

горски пожари. Само през 2018 г. 139 сателитни карти помогнаха на органите на ЕС и държавите членки да идентифицират и оценят най-засегнатите места, да оценят географския обхват на пожарите и да направят оценка на интензивността и обхвата на щетите.

Подготвителни мерки и мерки за мониторинг за сезона на горските пожари през 2019 г.

Комисията засилва своя капацитет за мониторинг и координация като част от подготовката за сезона на горските пожари.

През лятото денонощният Координационен център за реагиранае при извънредни ситуации (ERCC) на ЕС ще бъде подсилен с екип за подкрепа при горски пожари, съставен от експерти от

държавите членки.

Механизмът за гражданска защита на ЕС

Механизмът за гражданска защита на ЕС засилва сътрудничеството между участващите държави в областта на гражданската защита с цел подобряване на предотвратяването, готовността и реагирането при бедствия. Посредством Механизма Европейската комисия играе важна роля при координирането на реагирането при бедствия в Европа и света.

Системата rescEU: ЕС създава противопожарен резерв за 2019 г.

През март 2019 г. ЕС засили своето управление на риска от бедствия с цел по-добрата защита на гражданите от бедствия. С усъвършенствания Механизъм за гражданска защита на ЕС беше създаден нов европейски резерв от способности („ резервът rescEU“ ), който на първо време включва противопожарни самолети и хеликоптери. Чрез rescEU Комисията укрепва колективната способност на Съюза за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия, които засягат

нашите общества.

За да се гарантира, че Европа е подготвена за сезона на горските пожари, новото законодателство включва преходен период, през който участващите държави членки могат да получат финансиране в замяна на предоставянето на техните противопожарни средства на разположение на ЕС.

Дългосрочната цел е да се добавят допълнителни способности и активи и в бъдеще да се изгради един дори още по-силен резерв rescEU.

Коментари