Криминално Общество

Как да платим глоба по ЗДвП и да не стои „висяща“

Написано от ПЗИНФО

Често граждани се оплакват от това, че въпреки заплащането на своите задължения за наложени глоби с фиш при последваща проверка или при спиране на пътя от страна на контролните органи задълженията им стоят „висящи”, тоест неплатени. Ето за това припомняме, какви са основните изисквания и особености при заплащането на глоби с фиш/електронен фиш: При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата /нарушения на правилата за движение/ или Кодекса за застраховането /липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност”/ е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер. Това включва и заплащането на задълженията с отстъпка, ако е електронен фиш серия „К”.

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

  1. Серия и номер на фиша/електронния фиш, дата на издаване.
  2. Точен размер на глобата.
  3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
  4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.
  5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.
  6. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават фишове, които се заплащат (без серия „К“ и серия „Г“) по банкова сметка, администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“.
  7. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават електронните фишове серия „К“, които се заплащат по банковата сметка на името на Фонд за безопасност на движението.
  8. За нарушения на Кодекса за застраховането се издават електронните фишове (серия „Г“), които заплащат по банкова сметка на Гаранционния фонд.

Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка.

Съветваме гражданите, когато заплащат своите задължения за наложени глоби с фиш/електронен фиш да следят за точното и коректно попълване на всички данни в платежния документ/ серия, номер на фиша, имената на санкционирания, неговото ЕГН/, независимо дали плащането е онлайн, по банков път или чрез пункт за парични преводи и касови разплащания.

Пресцентър на ОДМВР-Пазарджик

Коментари