Институции Общество

Какви социални проекти изпълнява община Велинград и през тази година?

Написано от ПЗИНФО

Община Велинград продължава проектите, стартирали през 2019-та и 2020-та година, които са с различна социална насоченост.

Проект „Достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, продължава до края на месец юли. Възрастни и социално слаби велинградчани ще продължават да получават топъл обяд до края на месец април.

Проект „Патронажна грижа в община Велинград” по ОПРЧР 2014-2020 засега е удължен до края на месец януари. По него със средства на заявителите се закупуват храни, лекарства и се заплащат битови сметки на възрастни хора, хора под карантина и самотни родители на деца до 12-годишна възраст.

182-ма жители на общината, които са с ТЕЛК-ови решения с придружител /над 90%/, ще продължават да се възползват от своите лични асистенти и през 2021 –ва година по програмата към Министрество на труда и социалната политика .

Коментари