България Институции

Йотова:Необходима е специална програма за развитието на планинските региони, всички сме убедени в това

Страсбург

Огромно мнозинство в пленарната зала на ЕП прие доклада на Илияна Йотова за планинските региони в Европа. Всички политически групи, с изключение на крайнодесните, подкрепиха почти единодушно нейната инициатива, която цели специално внимание и нови възможности за инвестиции в планинските региони чрез европейски средства.

"Необходима е специална програма за развитието на планинските региони, всички сме убедени в това" – заяви българският евродепутат на продължилата повече от три часа дискусия в Страсбург. Илияна Йотова настоява за определяне на процент от европейското финансиране само за планините и възможности за целеви проекти за финансиране и подпомагане на планинските региони на Европа. Конкретното предложение е в  следващия програмен период за европейските фондове да се включат допълнителни инвестиции в планините. Планините представляват 30% от територията на ЕС и близо 17% от европейските граждани. Те имат своите специфики, които изискват специални мерки – от трудната достъпност и атмосферните условия до промените в климата, развитието на образованието и бизнеса.

"Приветствам инициативата на г-жа Йотова, защото планините трябва да бъдат опазени. Те са нашия основен източник на питейна вода. Ние трябва да подкрепим инвестиции в традиционните икономически дейности, както и за развитието на транспортни и телекомуникационни връзки" , заяви Франц Богович, докладчик от групата на ЕНП.

 Амбицията на този доклад е да прерасне в стратегия за планините – е категоричното мнение на Илияна Йотова.

Какво бе постигнато чрез приетите днес предложения?

Европейската политика за сближаване трябва да инвестира в производството на различните видове възобновяема енергия – вятърна, слънчева водна и биомаса. Планинските региони могат да бъдат развивани чрез туризъм и био – земеделие , които да бъдат подпомагани с целеви средства от оперативните програми. Специално внимание в доклада е отделено на  инвестициите в малките и средни предприятия, особено в сферите на туризма, традиционните занаяти и земеделието.

Йотова предлага специално разработване на системата за дуално образование. За пример тя използва немските планински региони, които имат постигнати добри резултати в заетостта чрез комбинирането  на традиционно образование с практика в определен занаят.

Не на последно място българският евродепутат е поставил въпроса за инфраструктурата и интернет. Според нея връзките между планините и прилежащите области са ключови. Освен традиционните икономически предимства на добрата инфраструктура, голяма част от турститите в планинските региони са именно от близките градове. Висококачественият интернет от своя страна е от ключово значение да останат младите хора в планините.

Според Йотова демографската криза на планинските региони е най-сериозното им предизвикателство. "Обезлюдяване на планините не е ограничено единствено до периферни държави като България и Румъния, в които изчезват цели планински общини. То се случва и в по-богатите държави на Европа. Затова настоявам в следващия програмен период и прегледа на сегашната финансова рамка да се постави специален акцент върху планините. Те са неизмеримо богатство за всички нас и бъдещите поколения няма да ни простят ако сега не им обърнем внимание", каза тя.

Комисарят по околната среда Кармену Вела присъства в пленарната зала и предложи да проведе консултации с държавите членки по политиката на сближаване с акцент на планинските региони и за тяхното целево финансиране в новата многогодишна финансова рамка.

Коментари