Политика

Йордан Кожухаров ще председателства РИК Пазарджик на предстоящите избори

София, Пазарджик Централната избирателна комисия определи състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджик за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г. РИК Пазарджик беше назначена от Централната избирателна комисия, след като консултациите за състава й при областния управител Гинче Караминова на 2 септември, не постигнаха резултат. 13-членната РИК Пазарджик е в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Йордан Кирилов Кожухаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Георгиев Мулешков      

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ – Емилия Петрова Лазарова

СЕКРЕТАР – Васвие Байрамалиева Мехмедова

ЧЛЕНОВЕ – Георги Лазаров Добрев

                      Сашо Асенов Гешев

                      Янчо Николов Дрянов

                      Йордан Стефанов Димитров

                      Атанаска Стоичкова Гочева

                      Али Ахмедов Чешмеджиев

                      Стойко Николов Власев

                      Петър Петров Белчев

                      Ивайла Николова Георгиева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес, 16 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Коментари