Институции Общество

И по-малките жилищни сгради могат да станат енергийно ефективни по нова програма

Пазарджик Многофамилните жилищни сгради, които не са били одобрени при кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност, отново могат да опитат да станат енергийно ефективни.

 

Могат да го направят и Сдружения на собствениците на по-малки сгради – под 36 апартамента, които в провежданите досега програми не отговаряха на условията. Кметът Тодор Попов съобщи, през месец декември 2017 г. Общината стартира информационна кампания в изпълнение на инвестиционна програма на ИПГВР на гр. Пазарджик за набиране на заявления от Сдружения на собствениците, за кандидатстване за енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът ще се изпълнява през следващите две години – 2018-2019 г., и ще бъде на стойност 6 800 000 лева. По подробна информация ще бъде предоставена в предстоящата информационна кампания. Нека сдруженията на собствениците се събират и действат бързо – парите не са чак толкова много, пошегува се кметът, като определи програмите в тази насока като много добри не само за облика на града, а за хората.

В рамките на Националната програма за енергийна ефективност в община Пазарджик са сключени 41 договора, като 33 сгради са въведени в експлоатация, а по други шест се работи.

Осем жилищни сгради получиха Удостоверения за въвеждане в експлоатация по време на последната редовна пресконференция на кмета.

Коментари