Избори

Искра Михайлова, Небие Кабак и Осман Мурадов ще изискат комплексна проверка на въздействието върху околната среда от работата в рамките на Концесионен договор за баластриера – Динката

Написано от ПЗИНФО

На 30.05.2024 г. проведохме среща и заедно с хората обсъдихме проблемите на с. Динката, община Лесичово.

Кандидатите за народни представители и представители в Европейския парламент Искра Михайлова, Небие Кабак и Осман Мурадов, Областният председател на ДПС-Пазарджик Юмер Хамза, Александър Стоянов-кмет на с.Динката, Велин Георгиев – кмет на с.Боримечково и общинския съветник от ДПС Ифет Топал, заедно със земеделските производители ще:

– информират Комисарите по земеделие, околна среда, регионално развитие и икономика за начина на работа на фирма „Холсим България“АД концесионер на баластриера -Динката , която вреди на околната среда, нарушава водния баланс в региона и поставя под риск сигурността, здравето и живота на жителите на с. Динката, както и техния поминък;

– изискат от РИОСВ Пазарджик да осъществи комплексна проверка на въздействието върху околна от работата на фирма „Холсим България „АД в рамките на Концесионен договор за баластриера -Динката;

– осъществят парламентарен контрол върху работата на Министерство на земеделието, МОСВ и всички компетентни институции за начина на, по който контролират работата на концесията;

– информират природозащитни организации в България и Европа за рисковете за околната среда в землището на с. Динката.

Задно с хората ние ще обновим България и Европа и ще дадем сигурност на жителите на Динката!

ДПС е с номер 28 в бюлетината!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари