Институции

Информационна среща между директора на НАП офис Пазарджик и представители на местната власт

Пазарджик

Директорът на офис на НАП Пазарджик  Петър Лупов проведе информационна среща с представители на местната власт от населените места в областта.

Поводът за инициираната среща са получени данни за изплатена безвъзмездна финансова помощ/финансово подпомагане от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ на физически лица, еднолични търговци и юридически лица през календарната 2018 г. и тяхното облагане, както и създаване на необходимата организация за уведомяване на лицата за задължението им за деклариране на получените доходи, чрез кметовете на населените места. Една от основните цели на НАП е насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани.

Точният размер на изплатените суми през 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие“ може да се провери чрез електронната справка по ЕГН на интернет страницата на ДФЗ и на електронен адрес  https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160.

Тези средства са доход и трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за доходите, която се подава в НАП до 30 април 2019 г. Не трябва да се забравя, че освен субсидиите, получени от ДФЗ, в декларацията се включват и всички други облагаеми доходи, включително тези от продадената селскостопанска продукция.

Най-лесно и бързо декларациите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис с ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

НАП, офис Пазарджик

Коментари