Общество

Инсталации ще неутрализират замърсяването на въздуха от твърдото гориво през зимата?

Пазарджик Договори за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки между Общината и „ЕКОБУЛПАК“ АД е „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД гласуваха общинските съветници на последната си сесия.

 

Кметът Тодор Попов коментира, че изграждането на навици в тази насока у съгражданите е важно, въпреки че все още резултатите са незадоволителни. Той засегна и друга тема, също касаеща чистотата, но тази на въздуха, който дишаме. „.. Хората няма в средносрочен план да си решат проблемите с отоплението през зимата с различен вид гориво, освен на дърва и въглища. Затова има една програма, по която можем да кандидатстваме за финансиране за изграждането на инсталации, които чрез разпръскването на определен тип частици, могат да неутрализират тези от горивото в най-засегнатите през зимните месеци зони. Най-големите замърсители на атмосферния въздух се оказват невидими частици, отделяни при горенето на дърва, които се оказват по-големият замърсител от въглищата. Чрез инсталациите те ще бъдат „улавяни“ и неутрализирани чрез определено излъчване на други частици. Ще положим усилие през тази година и ще опитаме.“, каза кметът.    

Коментари