Институции Общество

Иновативна паралелка „Доброволци” – „Клас на месец юни”

Написано от ПЗИНФО

Трети „а” клас от НУ „Отец Паисий” в Пазарджик с класен ръководител Диана Тилева е победителят за месец юни в конкурса „Клас на месеца”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.
Иновативната паралелка „Доброволци” от НУ „Отец Паисий” впечатли на журито с поредица от добри каузи, които мултиплицират сред своите приятели и съученици. Децата са създали кът „Мисли добро“, в който върху своите длани са записали позитивни послания към всички в училище.

Изработили са Наръчник на доброволеца, чрез който да запознаят останалите деца с правата и задълженията на доброволците, както и принципите, които спазват. Подкрепили са благотворителните инициативи на Движението на българските майки, включили са се и в мисии на платформата за доброволчество Times Heroes.

Третокласниците всекидневно показват, че общуването без агресия, с доброта и толерантност, е постижимо. Именно на многобройните им инициативи се дължи и фактът, че в класа няма нито един случай на вербална или физическа агресия.

Класът победител получи плакет и грамота. Грамоти за участие и табла „Клас от добротворци” бяха връчени на всички участници в конкурса „Клас на месеца”.

Съвсем скоро МКБППМН към Община Пазарджик ще излъчи „Клас на годината”, а голямата награда в конкурса е еднодневна екскурзия в страната. Таблата „Клас от добротворци” ще бъдат подредени в изложба на видно място в града.

Коментари