Институции Общество

Инвестиционното намерение за добив на волфрамсъдържащи руди край Велинград продължава оттам, където спря

Пазарджик Не можем да коментираме краен акт а съда, а само да се постараем доколкото е възможно, да го изпълняваме. Това каза директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев по повод определението на ВАС, засягащо инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди край Велинград.

Гешев обясни и какво следва: „Процедурата при нас продължава от мястото, където бяхме спрели – Експертен съвет. Изпратил съм писма до Басейнова дирекция и РЗИ, тъй като по тяхно искане беше спряна процедурата – поради факта, че не може да се определи въздействието на инвестиционното предложение върху повърхностните водохващания в района на концесията. Това беше и мотивът да спрем производството – до определяне на санитарно-охранителните зони. Съдът не споделя нашето мнение, така че съм изпратил писма да дадат становище по отношение това въздействие. Въз основа на тях следва Експертен съвет. Последната дума е на директора на РИОСВ, но въз основа решението на Експертния съвет. В моите правомощия е един път да върна доклада за ново разглеждане ако има пропуски, вторият път съм длъжен да го изпълня .

Коментари