Институции

Изтича срокът на талоните за преференциално паркиране по местодомуване

PZ CIS
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

До 18 януари ще важат едногодишните талони за преференциално паркиране по местодомуване. Желаещите да продължат да се възползват от това право и през тази година трябва да подадат своите документи за подмяна възможно най-скоро. Тази процедура се извършва на гише №5 в Информационния Център на Община Пазарджик. Припомняме, че правото за паркиране по местодомуване се издава единствено на собствениците на имоти, попадащи в обхвата на “Синя зона”.

Коментари