Общество

Изтича срокът за подаване на декларация за деклариране на дължим данък за трето тримесечие на 2017 г.

Срокът за декларирането на дължимите данъци с подаването на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за третото тримесечие на 2017 г. е до 31.10.2017 г. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

 

В случай, че задълженото лице не изпълни ангажимента си за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) в установените срокове, подлежи на санкциониране.

Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат  авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци. Декларацията  се подава и от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.

Още информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg.

НАП

Коментари