Институции

Изтеглят опасни блендери

Написано от ПЗИНФО

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за изземване от потребителите на портативния блендер „BlendJet2“, поради производствени дефекти в някои конкретни партиди – блендерите могат да прегреят или да се запалят, а остриетата на блендера могат да се счупят, което представлява опасност за потребителите от пожар и разкъсвания.

Продуктът е преносим блендер с компактна батерия. Литиево-йонната батерия може да се презарежда с USB кабел.

Засегнатите устройства са продадени от октомври 2020 г. до ноември 2023 г. Не всички устройства, продадени през този период, са дефектни. Засегнатите устройства са със следните серийни номера: 5201000000 до 5542999999 включително.

Потребителите трябва да въведат пълния си сериен номер за да потвърдят, че техният преносим блендер е включен в изземването на следния линк – https://www.blendjet.com/safetyandrecall.

Централата на BLENDJET ще се свърже с всеки купувач възможно най-скоро, за да започне проверка дали блендерът е засегнат. Ако това се потвърди, ще бъде насрочена подмяна на основата на блендера без разходи за потребителя.

След като BLENDJET Inc. идентифицира проблемите, бяха въведени необходимите промени за решаването им. Блендерите, които понастоящем са пуснати на пазара под същото име и са достъпни за потребителите онлайн, са безопасни.

Коментари