Общество Политика

Изплащат възнагражденията на СИК от вторник

Пазарджик График за изплащане възнагражденията на членовете на СИК, участвали в изборите на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

22 ноември 2016 г.

Секция № 1 до № 12

Секция № 46 до № 57      

Секция   №  151 до № 166

23 ноември 2016 г.

Секция № 13 до № 23

Секция № 58 до № 68

Секция № 167 до № 177

24 ноември 2016 г.

Секция № 24 до № 34

Секция № 69 до № 79

Секция №178 до № 188

25 ноември 2016 г.

Секция № 35 до № 45

Секция № 80 до № 96

Секция №189 до № 205

Възнагражденията ще се изплащат от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч. в Центъра за информация и услуги на гражданите на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик.

Коментари